รถไถเดินตาม และยางรถไถเดินตาม ดอกก้างปลา สำหรับไถพรวนในพื้นที่จำกัด


รถไถเดินตาม

ปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่นิยมหันมาใช้รถไถแบบเดินตามแทนการใช้แรงงานจากวัวควายกันมากขึ้น โดยรถไถเดินตามที่ใช้ในบ้านเราส่วนใหญ่ออกแบบและผลิตโดยฝีมือคนไทย ซึ่งส่วนมากจะมีโครงสร้างการทำงานแบบง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับสภาพพื้นที่และลักษณะของงานที่มีในประเทศไทยเรา แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เป็นรถไถเดินตามที่สั่งมาจากต่างประเทศแต่ไม่เป็นที่นิยมใช้งานเนื่องจากราคาแพงกว่าที่ผลิตในบ้านเรามาก เกษตรกรใช้รถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีขนาดเล็กและกำลังส่งน้อยจึงไม่เหมาะกับงานใหญ่ๆที่ใช้ในพื้นที่กว้าง นอกจากนั้นแล้วรถไถเดินตามยังสามารถใช้เป็นในการทำงานอื่นๆ เช่น ใช้ลากเครื่องปลูกพืช ลากจูงรถพ่วงขนถ่ายสิ่งของต่างๆ เครื่องยนต์ของรถไถสามารถใช้เป็นเครื่องสูบนํ้าได้อีกด้วย ถือว่ามีความเอนกประสงค์มากสำหรับรถไถเดินตาม ส่วนประกอบของรถไถเดินตามจะมีรูปร่างหน้าตา และลักษณะคล้ายคลึงกัน ต่างกันแค่เพียงขนาดซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามผู้ผลิต และความนิยมของเกษตรกรในท้องที่นั้นๆ ซึ่งเราสามารถจำแนกส่วนประกอบสำคัญของรถไถเดินตาม ได้ดังนี้

1. โครงแขนยึดเครื่อง

โครงแขนยึดเครื่องเป็นส่วนเชื่อมติดกับห้องเฟือง และเป็นที่วางตำแหน่งของเครื่องยนต์ โดยมีแท่นเครื่องรองรับอีกชั้นหนึ่ง เครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่บนแท่นเครื่องสามารถเลื่อนไปมาได้ เมื่อคลายน๊อตที่ยึด

2. เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ที่ใช้เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนรถไถเดินตามส่วนใหญ่ติดเครื่องยนต์เบนซินที่มีขนาด 5-8 แรงม้า หรือเครื่องยนต์ดีเซลที่มีขนาด 8-12 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซลเป็นที่นิยมใช้มากกว่า ถึงแม้ว่าเครื่องยนต์เบนซินจะมีข้อดีที่ราคาต้นทุน และค่าซ่อมบำรุงตํ่า เพราะเครื่องยนต์ดีเซลมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนัก ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงถูกกว่า นอกจากนั้นยังให้แรงม้าสูงที่รอบตํ่าทำให้อัตราทดของเกียร์ และขนาดของห้องเกียร์ลดลง สำหรับเครื่องยนต์ที่วางอยู่บนโครงแขนยึดเครื่องนั้น สามารถจะเลื่อนไปมาได้ตลอดแนว เพื่อความสะดวกในการปรับตั้งความตึงของสายพานที่ส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังห้องเฟืองอีกด้วย

3. ห้องเฟือง

ห้องเฟือง ทำ หน้าที่ทดกำ ลังที่ส่งมาจากเครื่องยนต์ออกไปหมุนล้อโดยอาศัยเฟือง และโซ่ หรือ เฟืองเพียงอย่างเดียว แต่ระบบเฟืองและโซ่ในปัจจุบันเริ่มเสื่อมความนิยมใช้ เนื่องจากเมื่อใช้ไปนาน ๆ โซ่จะหย่อน ต้องมีการปรับความตึงของโซ่บ่อย ๆ นอกจากนั้นยัง ทำ ให้ห้องเกียร์มีขนาดใหญ่เทอะทะ แต่ข้อดีก็มีคือราคาถูกกว่า

4. สายพาน

สายพาน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการส่งกำลังออกจากเครื่องยนต์ไปยังห้องเฟืองผ่านมู่เล่ โดยมีลูกเตะสายพานเป็นตัวที่ทำให้สายพานตึงหรือหย่อน โดยปกติสายพานที่ใช้มักจะเป็นคู่ เพื่อลดการลื่นที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างสายพานกับมู่เล่ ส่วนมู่เล่นั้นอาจเป็นแบบเถา ซึ่งทำให้สามารถเปลี่ยนอัตราทดรอบระหว่างเครื่องยนต์และห้องเฟืองได้ 2 ขนาด คือ ทดรอบช้าสำหรับไถ และทดรอบเร็วสำหรับการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย

5. ล้อ

ล้อของรถไถเดินตาม เป็นล้อที่ทำด้วยเหล็กมีแผ่นครีบติดอยู่ใต้ล้อ ทำให้มีชื่ออีก อย่างหนึ่งว่า ตีนเป็ด และมีอีกแบบเป็นแบบล้อยาง  มีลักษณะเป็นบั้งๆ เหมือนก้างปลา หน้าที่ตะกุยดินไม่ให้ลื่นขณะทำงาน นอกจากนั้นยังช่วยพยุงไม่ให้รถไถจมในขณะที่กำลังใช้งานในดินเหลว ล้อนี้เหมาะสำหรับทำงานในนา ถ้าเป็นงานไร่รถจะกระเทือนมาก ทำให้ผู้ใช้เหนื่อยง่าย ดังนั้นถ้าจะใช้งานในไร่หรือถนนก็ควรจะใช้ล้อยางหรือเชื่อมวงเหล็กกลมบนแผ่นครีบของวงล้อ

6. คันบังคับ

คันบังคับที่สำคัญของรถไถเดินตาม คือ มือจับที่ใช้สำหรับบังคับทิศทาง ซึ่งติดอยู่ปลายโครงแขนที่ต่อออกมาจากหลังห้องเฟือง โครงแขนนี้มักจะฉีกหักเสียหายก่อนส่วนอื่น โดยเฉพาะรถไถเดินตามประเภทผลักเลี้ยว ซึ่งต้องใช้แรงเหนี่ยวโหนขณะเลี้ยวสูง เพราะฉะนั้นโครงแขนนี้จึงยาวกว่าประเภทอื่น ซึ่งเป็นผลทำให้การนำไปใช้งานในแปลงขนาดเล็กไม่สะดวก ถ้าเป็นรถไถประเภทบีบเลี้ยวก็จะมีสายและก้านบีบเลี้ยวอยู่ที่มือจับ ถ้าเป็นรถไถประเภทที่มีเกียร์ก็จะมีคันเกียร์เพิ่มขึ้นมาสำหรับส่วนประกอบขั้นพื้นฐาน ซึ่งเหมือนกันก็มีคันเร่งเครื่อง และคันชักลูกเตะสายพาน

ยางรถไถเดินตาม


ยางรถไถชนิดเดินตาม มีลักษณะเป็นดอกก้างปลา ดอกลึกมาก ลักษณะดอกยางใหญ่และหนามาก ให้การใช้งานที่สมบุกสมบัน ด้วยขนาดยางที่ไม่ใหญ่ให้การบังคับที่คล่องแคล่ว สามารถใช้งานในพื้นที่แคบๆได้ดี เหมาะกับงานไถพรวน ไร่ สวน ที่มีพื้นที่จำกัด พื้นที่ไม่ใหญ่มาก และรถไถขนาดใหญ่เข้าถึงได้ยาก

คุณสมบัติของยางรถไถเดินตาม

  1. เหมาะสำหรับพรวนดินไถกลบวัชพืช ได้แก่ พรวนดินในไร่อ้อย มันสำปะหลัง และสวนผลไม้ต่างๆ

  2. วงเลี้ยวแคบ ตอบสนองการใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ดี

  3. เหมาะสำหรับการใช้งานกับพื้นดินที่เป็นเนิน

  4. สามารถใช้งานข้ามคันนาหรือเนินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

ยางรถไถเดินตามที่แนะนำ

SIAMES : AG680

NAGANO : AG682

ขนาดยางรถไถเดินตาม ยางรถไถ ยางรถการเกษตร (Agricultural Tires)
3.50-6, 4.00-6, 13X5.00-6, 3.50-8, 4.00-8, 16X6.50-8, 4.00-10, 4.00-12, 23X8.50-12, 23X10.5-12, 26X12.0-12, 5.60-13, 6.50-14, 5.00-15, 6.00-16, 7.00-16, 7.50-16, 8.00-16, 8.25-16, 9.00-16, 10.00-16, 11.00-16, 7.50-18, 8.00-18, 4.00-19, 6.00-19, 8.3-22, 9.5-22, 9.5-24, 11.2-24, 12.4/11-24, 14.9-24, 16.5/85-24, 15.5/80-24, 13.6-26, 18.4-26, 23.1-26, 12.4/11-28, 16.9/14-28, 18.4/15-28, 16.9/14-30, 18.4/15-30, 16.9/14-34, 18.4/15-34, 13.6-38, 15.5-38, 18.4/15-38, 20.8-38, 24.5-32, 11L-15, 11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3, 11L-16, 380/55-17, 14.9-24, 16.9-24, 17.5L-24, 18.4-24, 19.5L-24, 21L-24, 16.9-28


ลิ้งค์ขนาดยางรถไถนา และยางรถการเกษตร (Agricultural Tire Size) 

จำหน่ายทุกยี่ห้อ อาธิเช่น ยาง AUFINE , ADVANCE , DEESTONE , DURO , BKT , BRIDGESTONE , ARMOUR , SHUNGIN , VEE RUBBER , DOUBLE COIN , OASIS , SAMSON , OTANI , HANKOOK , AEOLOUS , CONTINENTAL , MICHELIN , EXCEL , NAGANO , SIAMES , AMS และอื่นๆอีกมากมาย

ชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tiretruckintertrade.com/

บทความต่างๆเกี่ยวกับยางรถยนต์และบทความน่ารู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์

FANPAGE : https://www.facebook.com/tiretruckcenterintertrade

EMAIL : SALE@TIRETRUCKINTERTRADE.COM

TEL. : 053-510068 , 083-0938048 , 094-7201988   FAX : 053-510068


EmoticonEmoticon