ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมป่าไม้ (Forestry Tire) ยางรถเก็บเกี่ยว (Harvester Tire)

ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมป่าไม้ (Forestry Tire) ยางรถเก็บเกี่ยว (Harvester Tire)ปัจจุบันได้มีการนำเอารถตักและรถแทรกเตอร์เข้ามาใช้งานในอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อเพิ่มผลผลิตจากเดิม ซึ่งรถที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องอาศัยยางที่มีความแข็งแรงทนทานสูง ยางจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการตัดไม้ เนื่องจากต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย พื้นผิวที่หลากหลายมีทั้งสภาพที่เป็นดิน หญ้า มีกิ่งไม้และหนามแหลมคมอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องรองรับน้ำหนักท่อนซุงที่ต้องการเคลื่อนย้ายอีกด้วย ยางที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรงทนทานมากกว่ายางแทรกเตอร์ทั่วไปมากเป็นพิเศษในป่าไม้ เช่นเดียวกับการทำงานในการทำงานที่ราบเรียบในแบบปกติของงานด้านการเกษตรกรรมตลอดการใช้งาน 

ดังนั้นลักษณะของยางที่ใช้จะมีโครงสร้างของยางพิเศษเฉพาะตัว ดังต่อไปนี้

1. มีโครงสร้างเปลือกชั้นผ้าใบที่แข็งแรง

2. มีโครงสร้างเหล็กเสริมความแข็งแกร่ง

3. ร่องยางลึกกว่ายางแบบปกติและมีการเสริมโครงสร้างที่ผนังด้านข้างยางกว่าปกติ

4. มีสารประกอบยางแบบพิเศษและลักษณะดอกยางแบบพิเศษ

5. ลายดอกมีคุณสมบัติที่สลัดโคลนเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวบังโคลน

ลายดอกยางสำหรับรถตักและรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานป่าไม้ และงานเก็บเกี่ยว


ลายดอกยางแบบ LS-2 สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมป่าไม้ ลากซุง และงานเก็บเกี่ยว


ลายดอกสำหรับงานแทรกเตอร์ทั่วไป งานเกษตรทั่วไป R-1

ซึ่งลายดอกแบบ R-1 เป็นลายดอกยางสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรทั่วไป ไม่เหมาะกับงานหนักหรืองานป่าไม้

ยางรถลากซุง ยางรถป่าไม้ ยางรถเก็บเกี่ยวมีขนาดดังต่อไปนี้
400/60-15.5, 500/60-15.5, 500/55-17, 400/70-20, 500/50-20, 320/85-24, 380/70-24, 380/85-24, 420/70-24, 11.2-24, 12.4-24, 13.6-24, 14.9-24, 18.4-26, 23.1-26, 28L-26, 340/85-28, 380/70-28, 380/85-28, 420/70-28, 420/85-28, 460/85-28, 480/70-28, 540/65-28, 650/65-38, 13.6-28, 14.9-28, 16.9-28, 420/85-30, 460/85-30, 14.9-30, 16.9-30, 18.4-30, 24.5-32, 30.5L-32, 35.5L-32, 420/85-34, 480/70-34, 520/70-34, 16.9-34, 18.4-34 (460/85-34), 23.1-34, 420/85-38, 460/85-38, 480/70-38, 520/70-38, 520/85-38, 580/70-38, 16.9-38, 18.4-38, 20.8-38 (520/85-38) , 600/60-28, 600/60R28, 710/70R42, 500/45-22.5, 500/60-22.5, 550/45-22.5, 600/40-22.5, 600/50-22.5, 600/50R22.5, 700/45-22.5, 710/40-22.5, 600/50-24.5, 600/50R24.5, 650/45R24.5, 710/40-24.5, 710/40R24.5, 500/60-26.5, 600/55-26.5, 600/55R26.5, 650/65-26.5, 600/55R26.5, 700/50-26.5, 710/45-26.5, 710/45R26.5, 750/45-26.5, 750/55-26.5, 800/40-26.5, 800/45-26.5, 850/45-26.5, 600/60-30.5, 700/50-30.5, 800/45-30.5, 600/65-34, 600/65R34, 700/55-34, 700/70-34, 710/55R34, 650/65-38, 650/65R38

ขอบคุณรูปภาพจาก clarkforest.com , wikimedia.org , http://ronstractor.com
สัญลักษณ์แสดงขีดจำกัดความเร็วของยางรถยนต์

สัญลักษณ์แสดงขีดจำกัดความเร็วของยางรถยนต์


เป็นสัญลักษณ์ซึ่งบ่งบอกถึงขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยางที่สอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถในการรับน้ำหนัก

สัญลักษณ์แสดง
ขีดจำกัดความเร็ว
ความเร็วสูงสุด
(กม./ชม.)
สัญลักษณ์แสดง
ขีดจำกัดความเร็ว
ความเร็วสูงสุด
(กม./ชม.)
A1 5
A2 10
A3 15
A4 20
A5 25
A6 30
A7 35
A8 40
B 50
C 60
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300

สำหรับยางบางขนาดที่มีการแสดงสัญลักษณ์ขีดจำกัดความเร็วไว้เป็นตัวอักษร Z โดยรวมอยู่ในการบอกขนาดยางและไม่มีดัชนีการรับ น้ำหนักนั้นสามารถใช้ความเร็วได้มากกว่า 240 ก.ม./ช.ม.

สัญลักษณ์แสดงขีดจำกัดความเร็ว
ความเร็วสูงสุด
(กม./ชม.)
โครงสร้างแบบเรเดียล โครงสร้างแบบธรรมดา
ZR ZB 240

เมื่อเราทราบถึงขีดจำกัดความเร็วของยางแล้ว เรามาดูขีดจำกัดการใช้ความเร็วบนท้องถนนกันต่อเลย...

ขีดจำกัดการใช้ความเร็วบนท้องถนน (Speed limit) ในระดับสากลขีดจำกัดความเร็วเป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกสำหรับมาตรการเพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยขีดจำกัดความเร็ว จะถูกตั้งขึ้นเพื่อควบคุมความเร็วของยานพาหนะ ให้เหมาะสมกับประเภทของถนนและประเภทของยานพาหนะ ดังต่อไปนี้

คนทั่วไปมักเข้าใจว่าถนนสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเท่านั้น แต่จริงแล้วถนนมีหลายประเภท และถนนแต่ละประเภทถูกสร้างมาให้ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป ถนนแต่ละประเภทควรให้บริการตามหน้าที่หลักของตนอย่างเหมาะสม โดยถนนสายหลักควรให้ความสำคัญกับความสามารถในการเคลื่อนที่ ให้รถที่เดินทางไกลสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ดังนั้นจะต้องมีการจำกัดตำแหน่งเชื่อมต่อและเข้าออกพื้นที่ข้างทาง เพื่อลดการตัดกระแสจราจร นั่นคือ ไม่สามารถเน้นความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ข้างทางกับถนนสายนี้ได้ ซึ่งในขณะเดียวกันถนนสายท้องถิ่นซึ่งเป็นถนนสายย่อย สายสั้นๆ ในเขตที่พักอาศัย ควรทำหน้าที่ให้บริการการเข้าออกพื้นที่ ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัย และความรื่นรมย์ของบริเวณที่พักอาศัย ดังนั้น เราไม่ต้องการให้รถ ใช้ถนนสายท้องถิ่นด้วยความเร็วสูง นั่นคือ ไม่สามารถเน้นความสามารถในการเคลื่อนที่กับถนนสายนี้ได้
ในพื้นที่หนึ่งๆ การจะให้ถนนสามารถทำหน้าที่ของมันได้ทั้งสองอย่าง คือสามารถให้ความสามารถในการเคลื่อนที่และความสามารถในการเข้าออกพื้นที่ข้างทาง ต้องใช้ถนนหลายๆประเภท ประกอบกันเป็นโครงข่ายถนนที่สมบูรณ์  เพื่อให้ถนนแต่ละสายสามารถให้บริการตามหน้าที่ที่เหมาะสม

 ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องให้รถวิ่งได้เร็วบนถนนทุกสาย การเลือกใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทและหน้าที่ของถนนเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วน หากต้องการลดการตายบนถนน

ยางเรเดียลหรือยางรถยนต์ที่สำคัญมีดังนี้
145/70R12, 155/70R12, 155R12C, 155/70R13, 155/80R13, 165R13, 165R13C, 165/65R13, 165/70R13, 175/70R13, 175/80R13, 185/70R13, 185/60R13, 195/50R13, 175/65R14, 175/70R14, 185/60R14, 185/65R14, 185/70R14, 185R14C, 195R14, 195R14C, 195/70R14, 205/70R14, 205/75R14, 205R14, 205R14C, 215/75R14, 215R14, 215R14C, 185/50R15, 185/55R15, 185/60R15, 185/65R15, 195/50R15, 195/55R15, 195/60R15, 195/65R15, 195/70R15, 195R15, 195R15C, 205/60R15, 205/65R15, 205/55R15, 205/70R15, 205/70R15C, 205/75R15, 205R15, 205R15C, 215/60R15, 215/65R15, 215/70R15, 215/70R15C, 215R15, 215R15C, 225/60R15, 225/70R15, 225/70R15C, 225/75R15, 235/75R15, 30x9.5R15, 31x10.5R15, 33x12.5R15, 33x10.5R15, 185/55R16, 195/50R16, 195/55R16, 195/60R16, 205/45ZR16, 205/50ZR16, 205/50R16, 205/55R16, 205/60R16, 205/65R16, 205/65R16C, 205/70R16, 205/75R16C, 205R16, 215/55R16, 215/60R16, 215/65R16C, 215/70R16, 215/75R16, 215/75R16C, 215/85R16, 215R16, 225/55R16, 225/60R16, 225/65R16, 225/70R16, 225/75R16, 225/75R16C, 235/60R16, 235/65R16C, 235/70R16, 235/80R16, 235/85R16, 245/70R16, 245/75R16, 255/70R16, 265/65R16, 265/70R16, 265/75R16, 285/75R16, 205/40R17, 205/45R17, 205/45ZR17, 215/45ZR17, 215/50ZR17, 215/55ZR17, 215/45R17, 215/50R17, 215/55R17, 225/45ZR17, 225/50ZR17, 225/55ZR17, 225/45R17, 225/50R17, 225/55R17, 225/65R17, 235/45R17, 235/65R17, 235/70R17, 245/45R17, 245/65R17, 245/70R17, 265/65R17, 265/70R17, 225/40R18, 225/45R18, 245/45R18, 225/40ZR18, 225/45ZR18, 235/40ZR18, 235/55R18, 255/55R18, 265/60R18, 235/35ZR19, 265/30ZR19, 245/40R19, 275/35R19, 265/50R20

ยี่ห้อยางรถยนต์ ยางรถเก๋ง ยางรถกระบะ ยางออฟโรด ยางรถ SUV ยางรถกระป๋อ ยางเรเดียล มีดังนี้
ยางกู๊ดเยียร์ ยางบริดจสโตน ยางดีสโตน ยางวีรับเบอร์ ยางโตโย ยางแม๊กซิส ยางดันลอป ยางฮานคุ๊ก ยางโยโกฮาม่า ยางไฟร์สโตน ยางมิชิลิน ยางคัมโฮ ยางนิโต๊ะ ยางบีเอฟกู๊ดริช

ลิ้งค์สำหรับขนาดยางรถยนต์ ยางรถเก๋ง ยางรถกระบะ ยางออฟโรด ยางรถ SUV ยางรถกระป๋อ ยางเรเดียล http://www.tiretruckintertrade.com/product_type.php?category_id=10

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.bridgestone.co.th , trrsafety.blogspot.com

facebook fanpage

latest tweets